Trứng màu

10,000 

ĐVT: 2 quả.

Bằng nhựa bền đẹp.

Giao hàng màu sắc ngẫu nhiên , đủ màu.