Rối bàn tay theo câu chuyện

25,000 

Đvt: nhân vật.

Bộ 6 nhân vật 6*25k =150.000 đ