Ráp chữ và số (Kg)

140,000 

ĐVT : 1 Kg ( Gồm chữ in hoa, số và dấu )

  • Sản phẩm được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh
  • Sản xuất tại Việt Nam
  • Không lấy túi lưới giảm 10.000 đ