Pom Pom 1cm – 2.000 viên

50,000 

Bịch 2.000 viên

Đủ Màu / Hạt mềm, mịn