Khối Trụ Tròn

75,000 

Bộ

Bằng nhựa gồm 20 khối 4 màu, đường kính 40mm/ 1 khối