Giấy kim tuyến A4

35,000 

Xấp 10 tờ nhiều màu

Có keo – Định lượng 80gr