Đất sét khô

30,000 

Lốc 12 màu ( Có kèm dao tỉa )

Tạo hình xong để trong không khí tượng sẽ khô lại thành khối.

Nếu muốn dùng lại thì phải nhào thường xuyên khi ở ngoài không khí. Không dùng thì tách biệt với không khí.