Con vật cân bằng

50,000 

Bộ

Hiện còn : Gấu và Gà