Bút xóa Giấy Plus ( lớn )

20,000 

1 cây
Băng xóa V